Вівторок, 26.05.2020, 01:13

Вітаю Вас Гість | RSS
Віртуальне методичне об’єднання учителів математики та фізики Долинщини
ГоловнаРеєстраціяВхід
Меню сайту

Форма входу
E-mail:
Пароль:

Опитування
Коли ви відстоюєте якусь ідею, то:
Всього відповідей: 24

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Гаразд Мирослав  Степанович
Фах: учитель фізики
Інформація про досвід
ТЕМА. Формування компетенцій творчої особистості засобами фізики
Адреса досвіду: Долинський природничо-математичний ліцей
Мета досвіду. Створення необхідних умов для становлення і розвитку індивідуального творчого потенціалу вихованців. Об'єкт досвіду.
Процес становлення фізичних компе терцій творчої особистості учня.
Предмет досвіду. Методичні та технологічні засади розвитку творчого потенціалу учнів в умовах ліцею.
Актуальність теми. Сучасне життя зумовлює нагальну потребу суспільства у творчих, діяльних, обдарованих, інтелектуально і духовно розвинених громадянах. Перед школою поставлене завдання розвитку творчої особистості, підготовки дитини до успішної соціалізації, усвідомленого вибору професії. Тому на всіх рівнях освіти повинні створюватись умови для розвитку творчих здібностей учнів, підготовки їх до життя у сучасному суспільстві. Творчо обдарованій особистості характерні нестандартне мислення, уміння генерувати оригінальні, незвичайні ідеї. Випускник школи повинен швидко адаптуватися в самостійному житті, цілеспрямовано використовувати свій потенціал для самореалізації в професійному й особистісному плані. Зміст досвіду. Даний досвід містить науково-методичні ідеї та розробки, які можна безпосередньо застосовувати на уроках фізики. Вчитель застосовує методики, які формують творчу мислячу особистість дитини, її самобутність і самоцінність; організовує навчання дітей, що розвиває в них стійкий інтерес до знань, потребу їх самостійного пошуку. В основі такого підходу – визнання індивідуальності кожного учня, розвиток власного неповторного суб’єктивного досвіду, творчих здібностей, розкриття багатства індивідуального світу дитини. Форми та методи роботи з ліцеїстами дозволяють забезпечити : · активізацію пізнавальної діяльності через впровадження інформаційно-комунікаційних технологій , · розвиток мислительських операцій; · самостійність у роботі, · оптимальний темп досягнення успіху відповідно до психофізіологічних особливостей кожного учня; · поступового ускладнення завдань та використання нестандартних підходів до їх розв’язання; · цілеспрямованої підготовки учнів до участі в олімпіадах і конкурсах різного рівня, що дає можливість виявити результативність праці дітей. Учні набувають компетенцій самостійно працювати з додатковою літературою, аналізувати, порівнювати, узагальнювати, коригувати і як наслідок досягають високих результатів навчання. Представлений досвід роботи вчителя фізики Гаразда М.С. є передовим і перспективним, оскільки: · спрямований на розв’язання важливих проблем навчання виховання і розвитку учнів; · педагогічна діяльність вчителя відповідає сучасним досягненням педагогічної та психологічної наук; · досвід роботи вчителя характеризується стійкою ефективністю і стабільністю результатів протягом багатьох років: учні ліцею- переможці ІІ, ІІІ, ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики, ІІ та ІІІ етапів конкурсу-захисту МАНу, учні – випускники вступають на навчання в технічні ВНЗ і показують гарні результати в навчанні; · можливість творчого застосування передового педагогічного досвіду доведена численними майстер-класами для вчителів фізики району, слухачів курсів підвищення кваліфікації І – вищої категорій.   
 
 
     
                     Марків Надія Василівна
                     Фах: учитель математики
                     Звання: старший вчитель
                     Посада: учитель математики
                     Педагогічний стаж:
                     Адреса досвіду: Тростянецька ЗОШ І-ІІІ ст.
Інформація про досвід
Тема: Активізація пізнавальної діяльності учнів при вивченні математики
Мета: Створення сприятливого середовища для активної діяльності учнів, розвиток стійкого інтересу до предмета.
Короткий зміст.
Пріоритетом педагогічної діяльності Марків Н.В. є учень як особистість, а тому головне в її роботі – пошук форм та методів навчання, які б сприяли активності, самопізнанню, розвитку, становленню дитини. Провести урок так, щоб учні навчалися мислити, робити власні висновки, збагачувати уяву, фантазію, тренувати пам'ять – ось завдання, які ставить перед собою вчитель. Навчально-виховний процес будується на основі співробітництва, глибокої поваги до особистості учня, врахування його психологічних та індивідуальних особливостей. Інтерес виникає там, вважає Надія Василівна, де вчитель передає учням свої емоції. Тому вчитель формує інтерес через подив, захоплення.
Емоційно значущі для дитини ситуації спонукають її до самовираження:
- емоції створюють той особистісний, суб’єктивний контакт в який вписують нові знання;
- емоційно забарвлені заняття мотивують дитину до дальшого пізнання, вивчення, дослідження;
- артистичність та емоційність мови вчителя зосереджує увагу учнів, створюють комунікативний комфорт;
Формування інтересу відбувається через:
- математичні фокуси;
- казки, вірші;
- ігрові ситуації;
- цікаві математичні завдання;
- дослідницькі завдання;
- різноманітні форми уроків.
Суть досвіду та його новизна полягає у тому, щоб створити позитивні емоційні, що спонукають учнів до активної творчої діяльності.
    
Сова Ольга Володимирівна
                         Фах: учитель математики
                          Звання: старший вчитель
                          Посада: учитель математики
                          Педагогічний стаж:
                          Адреса досвіду: Старомізунська ЗОШ І-ІІІ ст.
Інформація про досвід
Тема: Блочне вивчення математики у старших класах.
Мета: Формування цілісної системи математичних знань, становлення творчої особистості учня. Об’єднання теоретичного матеріалу в логічно завершені блоки дає можливість забезпечити на уроках-лекціях засвоєння учнями опорних знань і умінь, передбачених програмою, які потім закріплюються і поглиблюються під час семінарських занять, де учні оволодівають уміннями самостійної праці, вчаться виконувати завдання дослідницького характеру, знаходити причинно-наслідкові зв’язки, формувати узагальнюючі висновки.
Короткий зміст
У педагогічний діяльності Ольга Володимирівна приділяє велику уваги заохоченню творчої ініціативи, як усього колективу, так і кожного учня, сприяє активізації розумової діяльності, розвитку самостійності, цілеспрямованості та критичної діяльності мислення, вміння узагальнювати, виділяти головне.
Систематична робота з вивчення тем блоками успішно розвиває творчі основи учнів, а практичне спрямування навчання забезпечує:
· формування в процесі вивчення математики основ, на базі яких легше можна оформити навички свідомої розумової діяльності в розв’язанні задач;
· розвивання інтересу до предмета, математичної активності учнів здатної до подальшої самоосвіти;
· формування розумових дій на практиці, прикладах, задачах;
· оволодіння узагальненими прийомами мислення.
Теоретичною базою досвіду є методичні основи викладання математики, спрямовані на формування високого рівня культури мислення. Культура мислення не зводиться до оволодіння змістом навчального матеріалу, а визначається здатністю використовувати в практичній діяльності. В своїй роботі вчителька опирається на поетапну теорію, формує розумову діяльність, точність та лаконічність мови і запасів. Суть досвіду полягає в цілеспрямованій роботі над вивченням матеріалу, при підборі та розв’язанні задач, продумуванні змісту роботи, лекційному викладі матеріалу, практичних роботах, проведенні підсумку вивченої теми. Учитель намагається дати дітям основу, на базі якої можна сформувати у них навички розумової діяльності, скласти мінімум знань, які є частиною основ, на базі яких можна сформувати свідому діяльність учнів.
     
Лясота Ольга Михайлівна
                    Фах: учитель фізики
                    Звання: старший вчитель
                    Посада: учитель фізики
                    Педагогічний стаж:
                    Адреса досвіду: Долинський природничо-математичний ліцей
Інформація про досвід
Тема: Диференціація навчання фізики в умовах природничо-математичного ліцею.
Мета: Забезпечення сприятливих умов навчання учнів, виявлення і розвиток їх здібностей, підготовка до навчання у ВНЗ. Організація навчально-виховного процесу в умовах ліцею передбачає профільну та рівневу диференціацію.
Короткий зміст.
 Доцільність досвіду роботи Лясоти О.М. зумовлена:
· різним ступенем підготовки дітей, які вступають у ліцей;
· різнобічними інтересами, потребами особистості;
необхідністю допрофільної та профільної підготовки;
· прагненням учнів до знань, пізнання, самовдосконалення.
Диференційоване навчання, організоване вчителем стало ефективним завдяки знанням індивідуальних відмінностей розвитку мислення учнів, темпу засвоєння матеріалу; забезпечення оптимального характеру діяльності кожного учня на всіх етапах навчальної роботи. Диференціації навчально-виховного процесу сприяє дидактичний, роздатковий матеріал, який дозволяє організувати самостійну роботу учнів при забезпеченні різного обсягу допомоги вчителя. Кожен учень може сам обирати собі завдання певного рівня складності і одержати оцінку за його виконання. Диференційований підхід до навчання сприяє розвитку самостійності, підвищує інтерес до навчання. Навчання ліцеїстів організовуються у формі: лекцій, практичних занять, самостійної роботи з вивчення та поглиблення матеріалу, заліків. Диференціація змісту, форм і методів вивчення фізики, повинна на кожному етапі координуватися з інтеграцією міжпредметних знань. Такі знання засвоюються ефективніше, сприймаються логічно. Під час вивчення фізики в учнів формуються цілісні уявлення про фундаментальні теорії та закони. Велику увагу вчитель приділяє стимулюванню та мотивації навчальної діяльності учнів, використовуючи методику створення ситуацій успіху, організовуючи самостійні пошуки з використанням фізичного експерименту. Цим вчителька формує здатність виконувати складні завдання, розвиває творчу думку, виробляє навички самостійності, самоконтролю, проводить уроки так, що діти відчували задоволення від виконаної роботи, радощі пошуку і відкриття. Результатом роботи вчителя є виховання в учнів стійкого інтересу до фізики, учні виборюють призові місця на олімпіадах, продовжують навчання у вузах за спеціальностями, пов’язаними з фізикою.
      
Владика Руслана Дмитрівна
                    Фах: учитель фізики, математики
                    Звання: старший вчитель
                    Посада: учитель фізики, математики та інформатики
                    Педагогічний стаж:
                    Адреса досвіду: Тяпчанська ЗОШ І-ІІІ ст.
Інформація про досвід
Тема. Формування фізичних та математичних компетенцій школярів засобами інформаційно-комунікаційних технологій.
Мета. Створення необхідних умов для розвитку компетенцій, індивідуального творчого потенціалу учнів за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.
Короткий зміст.
Одним із пріоритетів розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно - комунікативних технологій, які забезпечують подальше вдосконалення навчально - виховного процесу, доступність і ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві. В умовах швидкого накопичення інформації вчитель зобов’язаний не лише дати учням базові знання і сформувати компетенції, тобто навчити їх самостійно вести пошук необхідної інформації, використовуючи для цього не тільки друковані джерела, але і електронні. Використання ІКТ дає можливість досягнення наступних педагогічних цілей:
- структуризація змісту навчання та активізації опорних знань;
- підвищення пізнавального інтересу учнів;
- підтримка групових та індивідуальних форм навчання в умовах класно-урочної системи організації навчального процесу;
- створення комфортних умов комп’ютерної підтримки традиційних і новаторських технологій навчання;
- забезпечення диференційованого підходу до вивчення предмету. Системно використовує ліцензовані ППЗ з курсу фізики та математики, презентації, тести, відео фрагменти при підготовці до уроків та під час їх проведення. Необхідним атрибутом уроків є комп’ютери. Учні ліцею під керівництвом учителя готують проекти, презентації, повідомлення, активно використовуючи мережу Інтернет. Уміло підібрані форми і методи активізації пізнавальної діяльності школярів сприяють формуванню у них інтелектуальних здібностей, логічного мислення, спонукають до самостійних суджень, висновків, викликають бажання осмисленої пошукової діяльності. Запорукою успіхів вчительки є її висока педагогічна майстерність, пошук нового, Інтернет-технологій, завдань проблемно-пошукового характеру. Результатом роботи вчителя є формування учнів стійкого інтересу до математики та фізики, учні виборюють призові місця на олімпіадах, продовжують навчання у вузах за спеціальностями, пов’язаними з даними предметами.
Обласна картотека досвіду
Рибки!

Вітаємо на сайті!!


Copyright MyCorp © 2020Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz